Het gezicht achter de Foundation

Trix Marinusse:

“Ik was net veertig toen ik de diagnose borstkanker kreeg. Na een heftig behandelingstraject, waarin ik vaak letterlijk het gevoel had dat ik in een achtbaan zat, viel ik in een gat. Wat nu? Ik was dan wel genezen maar ik voelde me verloren en onbegrepen.

‘Ik moest toch blij zijn dat ik genezen was…’

Miste een plek waar ik terecht kon

Ik wilde hulp om mezelf en mijn leven weer op de rit te krijgen, een plek waar ik terecht kon, en waar iemand was die mijn behoefte zag. Zelf wist ik het niet. Uiteindelijk heb ik zelf mijn weg gevonden. Via de yoga – ook tijdens de behandelingen - en het deelnemen aan yoga retreats, creatieve therapie samen met mijn kinderen, en 1-op-1 coaching waar ik echt tot de bodem ging. Maar het is toch vreemd dat er in een land als Nederland geen voorzieningen zijn waar ex-kankerpatiënten in alle rust weer aan hun eigen welzijn kunnen werken, helemaal als het gaat om jong volwassenen die nog een heel leven voor zich hebben.

Retreat voor jong volwassenen

Tijdens een traject met een loopbaancoach bleef het idee van een retreat voor ex-kankerpatiënten, en dan met name de zogenaamde AYA’s – adoloscents and young adults - maar terugkomen…” Eind 2019 was de Foundation een feit en in 2021 is het eerste retreat.
Meer lezen over het retreat

Missie van de Foundation

De missie van de Foundation is jong volwassenen (18 – 39) ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar het ‘nieuwe normaal’. Met als streven dat ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en de toekomst. En volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De kernwaarden en uitgangspunten

De kernwaarden en uitgangspunten van de Foundation zijn:
• De retreat vindt plaats op een afgelegen plek, waar de deelnemers zijn losgekoppeld van het dagelijks leven.
• Tijdens de retreats creëren we een veilige plek - emotioneel, fysiek én spiritueel.
• Iedereen wordt gelijkwaardig en met respect behandeld.
• Er is tijd voor zelfreflectie en connectie met anderen.
• We hebben empathie en compassie voor de mensen om ons heen.
• We streven ernaar de beste ik te vinden en gaan daarvoor uitdagingen niet uit de weg, we stimuleren partners van de Foundation en deelnemers hetzelfde te doen.
• De retreats worden grotendeels gefinancierd door donaties en andere vormen van fondsenwerving.
Daarnaast wordt van de deelnemers een bijdrage in de kosten gevraagd, zodat er een drempel is en goed wordt nagedacht over de deelname.

Financiering

Trix over de manier van financieren: “Ziek zijn kost veel geld. Je zou denken dat de ziektekostenverzekering alles vergoed, maar dat is helaas niet zo. Er zijn kosten waar je (deels) zelf voor op draait. Daarom hebben we ervoor gekozen de meeste kosten voor het retreat te financieren met donaties van derden, zodat geld geen belemmering vormt om deel te nemen en weer de regie over het leven te krijgen.” De Foundation heeft geen winstoogmerk.
Meer lezen over doneren

Het bestuur en de medewerkers van de Foundation

Het bestuur van de Foundation bestaat uit:
• Trix Marinusse (voorzitter)
• Femke Vrolijk (penningmeester)
• Lia Blok (secretaris)

Medewerkers retreat
• Irene Corzilius
• Yvonne Peschier
Vrijwilliger(s):

• Edith Link

Partners van de Foundation

De Foundation werkt onder meer samen met verschillende partijen, waaronder:

• AYA zorgnetwerk (Adolescents en Young Adults)
Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker Zorgnetwerk’ focust op leeftijdsspecifieke AYA-zorg waarin zorgprofessionals samenwerken met AYA’s om AYA-zorg in ziekenhuizen en de eerste lijn in te richten.

• Jongeren en Kanker
Jongeren en Kanker brengt jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar, die te maken hebben gekregen met kanker, met elkaar in contact. Jongeren en Kanker informeert en behartigt de belangen van jongvolwassenen op het gebied van goede ondersteuning en zorg in samenwerking met het Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Zorgnetwerk.

• Ervaringsdeskundigen
Na het retreat volgt nazorg waarbij we ook samenwerken met een netwerk van Yoga-docenten, creatieve therapeuten en coaches die ervaring hebben met kankerpatiënten.

• Overige samenwerkingspartners:
- Ziekenhuizen
- Zorgverzekeraars