ines-von-rosenstiel

Ines von Rosenstiel

Ambassadeur

Veel mensen die kanker overleven krijgen nog te weinig nazorg.

Ook als ze als ‘genezen’ worden beschouwd, hebben ze in het dagelijks leven nog veel last van naweeën en moeite om hun leven op alle levensdomeinen weer optimaal op te kunnen pakken.

Zowel fysiek, emotioneel, spiritueel als maatschappelijk ervaren de ex -patiënten allerlei uitdagingen, waarbij een holistische aanpak meerwaarde biedt.

De Soul Search Foundation biedt retraites aan die de ex-patiënten met kennis en ervaringen sterken, en die hun helpen op hun weg naar (her)oriëntering en herstel.

Het innovatieve aanbod van de SSF is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke literatuur op het gebied van nazorg bij kanker.

Zo biedt de SSF integratieve diensten aan als yoga, coaching en kunstzinnige therapie, waarvoor er inmiddels robuust wetenschappelijk bewijs ligt dat deze diensten bijdragen aan een vermindering van de specifieke psychische en lichamelijke klachten en aan een verbetering van kwaliteit van leven en welzijn.

De holistische interventies en activiteiten passen naadloos binnen de Visie Integratieve Oncologie en Positieve Gezondheid. Ze bieden de deelnemers rust en ondersteuning, en handvatten voor het herwinnen van gezondheid in en na een zeer uitdagende tijd in hun leven.

Als medisch specialist, pionier en expert in Integrative Medicine steun ik de SSF van ganser harte.

Lees meer over Ines.

Terug naar het overzicht