Algemene voorwaarden voor deelname aan een programma

Door het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving is definitief als de factuur is voldaan.

In geval van annulering door Soul Search Foundation heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Bij annulering door de deelnemer geldt het volgende: