Eliane Thewessen heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Daarna heeft zij zich in Rotterdam gespecialiseerd tot arts-microbioloog, met aandachtsgebied infectiepreventie. Zij heeft dit beroep gedurende 16 jaar met veel plezier uitgeoefend in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Op haar 48ste levensjaar maakte zij de switch naar een bestuurlijke carrière, te beginnen in het ziekenhuis waar zij werkzaam was. Helaas werd zij niet lang daarna getroffen door borstkanker. Na een intensieve behandelperiode kon ze haar werk weer oppakken.

Haar bestuurlijke carrière vervolgde zij in de ouderenzorg, waar zij binnen de Raad van Bestuur in verschillende organisaties in Brabant en Utrecht werkzaam was. Eind 2019 stopte zij met haar fulltime activiteiten, zodat er meer ruimte en flexibiliteit ontstond voor andere functies. Momenteel is zij lid/voorzitter van een aantal raden van toezicht/commissarissen van o.a. een ziekenhuis en een GGZ-organisatie. Daarnaast is zij auditor bij een accreditatie-organisatie in de zorg.

De Soul Search Foundation kwam op haar pad, mede omdat er meer ruimte en energie in haar leven was gekomen na het beëindigen van haar bestuurlijke carrière. Door haar eigen ervaringen tijdens de behandelingen voor kanker en het revalidatietraject daarna, sprak de doelstelling haar bijzonder aan. In haar rol als secretaris van het bestuur kan zij zowel haar professionele als haar vrijwilligers ervaringen in besturen goed inzetten.

Het uiteindelijke doel om jonge mensen na kanker weer de regie over hun leven te laten hervinden, is voor henzelf, voor hun omgeving en voor de maatschappij van ongekend belang. Daar draagt zij graag haar steentje aan bij.

Terug naar het overzicht

Eliane Thewessen

Secretaris