Algemene voorwaarden voor deelname aan een programmaweek

Door het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving is definitief als de factuur is voldaan.

In geval van annulering door Soul Search Foundation heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Bij annulering door de deelnemer geldt het volgende:
  • Bij annulering tot drie maanden voor de programmaweek krijgt de deelnemer 90% van het betaalde bedrag terug.
  • Bij annulering tot twee maanden voor de programmaweek krijgt de deelnemer 50% van het betaalde bedrag terug.
  • Bij annulering minder dan een maand voor de programmaweek krijgt de deelnemer geen restitutie.

  • Een reisverzekering is verplicht, een annuleringsverzekering raden wij aan.
  • De deelnemer doet mee aan alle aangeboden activiteiten, mits de gezondheid dit toelaat.
  • Deelname aan het programma geschiedt op eigen risico.
  • De Soul Search Foundation is niet aansprakelijk voor blessures of ander letsel. Als er medische klachten zijn, raadpleeg dan eerst een arts, alvorens deel te nemen aan het programma.
  • Het programma is rook-, alcohol- en drugsvrij.
  • De deelnemer stemt toe dat er sfeerfoto’s en filmpjes worden gemaakt voor promotie doeleinden t.b.v. de Soul Search Foundation. Indien de deelnemer niet herkenbaar in beeld wil komen, geeft hij/zij dit bij de start van het programma aan.
  • De deelnemer heeft aandacht geschonken aan de kernwaarden van de stichting.